تماس با من

برای تماس با من از آدرس های پست الکترونیکی (eMail) زیر استفاده نمایید:

  • JavadZomorodian در دامنه gmail نقطه com
  • zomorodmj در دامنه sums.ac.ir
  • jzomorodian در دامنه shirazuz.ac.ir

دانشجویان محترم برای ارسال نظرات پیشنهادات و هرگونه مطالب مربوط به کلاس درس از آدرس پست الکترونیکی (eMail) زیر استفاده نمایید:

  • zomorodian.edu در دامنه gmail نقطه com
شما اینجا هستید: صفحه اصلی Demo section SlideShow تماس با من