شبکه های عصبی

ag-niاهداف کلی دوره

  • معرفی پایه و اساس شبکه­ های عصبی مصنوعی
  • بررسی مدل­ های اصلی شبکه­ های عصبی
  • پیاده سازی یک برنامه کاربردی به ازای هر فصل، به منظور آموزش عملی شبکه
    • پیاده ­سازی بدون استفاده از توابع پیش ساخته Matlab
    • پیاده ­سازی با استفاده از توابع پیش ساخته Matlab

 

ادامه مطلب: شبکه های عصبی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش دروس