تماس با من

sms5شماره پیام کوتاه: 09218946014

 شماره تماس: 09366768539

 دانشجویان محترم برای ارسال نظرات پیشنهادات و هرگونه مطالب مربوط به کلاس درس از آدرس پست الکترونیکی (eMail) زیر استفاده نمایید:

  • zomorodian.edu در دامنه gmail نقطه com

sms2

 برای تماس با من از آدرس های پست الکترونیکی (eMail) زیر استفاده نمایید:

  • JavadZomorodian در دامنه gmail نقطه com
  • zomorodmj در دامنه sums.ac.ir
  • jzomorodian در دامنه shirazu.ac.ir

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی درباره من تماس با من