دروس تدریس شده

دروس ارائه شده توسط من عبارتند از:class1
 

دروس تئوری

 • طراحی الگوریتم ها
 • برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته کامپیوتر
 • سیستم های فازی
 • پایگاه داده ها و بانک اطلاعاتی
 • ساختمان داده ها
 • زبان ماشین و اسبلی
 • سیستم عامل
 • سیستم ساختار فایل
 • مهندسی نرم افزار

 

کارگاه عملی

 • برنامه نویسی MATLAB
 • آزمایشگاه مهندسی نرم افزار UML2
شما اینجا هستید: صفحه اصلی آموزش ها دروس تدریس شده