پیوندهای مفید

www links20www

سایت های تحصیلی
 مجموعه‌ای شامل اطلاعات متنوع در زمینه گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های خارج از ایران  www.applyabroad.org
 كتاب نظام ارزشيابی مدارك تحصيلی خارج از كشور  http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/2/Forms/AllItems.aspx
 دانشگاه مجازی و رایگان برای گذراندن دروس  www.coursera.org
 
سایت های مرتبط با مقاله نویسی
نرم افزار مدیریت مراجع رایگان جهت مدیریت تحقیقات دانشگاهی www.mendeley.com
حروف چینی پارسی با لاتک (LaTeX) www.parsilatex.com 
سیستم حروف‌چینی لاتک (LaTeX) www.latex-project.org 
  •  

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی پیوندهای مفید